Masz pytanie?

POMPY CIEPŁA

 

POMPA CIEPŁA

Z DOFINANSOWANIEM DO 50%

BEZPŁATNA KALKULACJA POMPY CIEPŁA

 

Co to takiego „pompa ciepła”?

Pompa ciepła jest to urządzenie, które przepompowuje ciepło z obszaru o niskich temperaturach do domowej instalacji grzewczej, w której temperatura czynnika jest wyższa. Nazwa jest analogiczna do zwykłej pompy wodnej, która pobiera wodę z miejsca na niskiej wysokości i przetłacza ją wyżej, lub podnosi jej ciśnienie. Pompa ciepła niejako podnosi temperaturę ciepła, ułatwiając jego wykorzystanie do ogrzewania. Dzięki temu możemy czerpać ciepło z gruntu, powietrza czy wody, a następnie używać je do ogrzewania naszego domu.

Pompa ciepła jest urządzeniem działającym na tej samej zasadzie, jak lodówka czy klimatyzator. Jej celem nie jest jednak odebranie ciepła od owoców czy jogurtów schowanych w lodówce ale dostarczenie ciepła, czyli to, co lodówka robi na wymienniku umieszczonym z tyłu obudowy. W dużym skrócie, pompa ciepła pobierając 1 kWh energii elektrycznej pobiera z otoczenia 1 do 4 kWh ciepła i następnie w łącznej ilości 2 do 5 kWh przekazuje to ciepło do otoczenia.

 

Pompa ciepła dostarcza więcej ciepła, niż zużywa prądu i dlatego jest tania w eksploatacji (mówimy, że ma COP 4 do 5). Dlatego uważa się, że taka pompa jest odnawialnym źródłem energii — znaczącą część ciepła dostarczanego do budynku czerpie z otoczenia.

 

W zależności od tego, skąd pobierane jest ciepło i jak jest oddawane, wyróżniamy m.in. pompy ciepła:

  • powietrze-powietrze (ogrzewają powietrze w pokoju, odbierając ciepła od powietrza atmosferycznego za ścianą), 

  • powietrze-woda (chłodzą powietrze, ogrzewają wodę w instalacji ogrzewczej lub ciepłą wodę użytkową), 

  • glikol-woda (ciepło jest odbierane przez ciecz niezamarzającą, zaś oddawane jest do wody krążącej w instalacji ogrzewczej), określane też czasem mianem gruntowych pomp ciepła, 

  • woda-woda (jak powyżej, przy czym ciepło odbierane jest nie od glikolu krążącego w wymienniku ciepła, tylko bezpośrednio z wody czerpanej ze studni, rzeki lub stawu). 

 

Prostą pompą ciepła powietrze-powietrze jest również klimatyzator. Niektóre urządzenia tego typu mają możliwość pracy grzewczej, ale tylko jako wspomaganie ogrzewania a nie główne źródło ciepła. Jak to może wyglądać po zainstalowaniu w domu, przedstawia widoczny nieco niżej schemat.

 

Do jakich systemów grzewczych nadaje się pompa ciepła?

Pompy ciepła tym mniej zużywają energii, im niższą temperaturę oddawania ciepła muszą zapewnić. Im ta temperatura będzie wyższa, tym droższa będzie praca pompy ciepła. Z tego względu najchętniej są one wykorzystywane w układach ogrzewania niskotemperaturowego, w których woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania ma temperaturę nie przekraczającą 35-40°C. Takie temperatury czynnika grzewczego są typowe dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego — podłogowego, ściennego lub sufitowego. Z tego właśnie względu podstawowym układem jest niskotemperaturowa pompa ciepła (55°C) + ogrzewanie podłogowe.

 

Oczywiście można wykonać w domu instalację grzejnikową zasilaną pompą ciepła niskotemperaturową. Wtedy grzejniki muszą być odpowiednio większe, by zapewnić większą powierzchnię oddawania ciepła. Mimo to, przy największych mrozach pompa ciepła będzie musiała wysoko podbijać temperaturę wody w instalacji, kosztem większego zużycia prądu, Lub zastosować pompę  wysokotemperaturową  (+65°C)

 

 Budowa pompy ciepła.

Głównymi elementami pompy ciepła są:

  1. Skraplacz

  2. Zawór rozprężny

  3. Sprężarka

  4. Parownik

 

Efektywność pomp ciepła.

Efektywność pomp ciepła jest zależna od temperatury, która panuje w otoczeniu wymiennika. Wymienniki gruntowe pracują w mniejszym zakresie temperatur, niż wymienniki powietrzne dla których zakres temperatur dla efektywnej pracy, może wynosić nawet od -25 ºC do 43 ºC. W sprzyjających warunkach, powietrzne pompy ciepła, mogą wytworzyć ponad 4-5 krotnie więcej energii, niż zużyją do jej wyprodukowania.

 

To tak, jakbyś wydał tysiąc złotych i dostał za to 4-5 tysięcy! Stosunek efektywności powietrznych pomp ciepła do kosztu zakupu i instalacji, jest najbardziej korzystny spośród wszystkich rodzajów instalacji tego typu.

 

Pompy ciepła, pozyskują energię zgromadzoną w gruncie i powietrzu, wykorzystując ją do ogrzania domu zimą. Energia która pozyskana jest w ten sposób jest całkowicie darmowa i ekologiczna. Pompy ciepła, mogą w ten sposób zastąpić do 80% zużywanej energii, braki uzupełnione zostają przez tradycyjną sieć grzewczą.

 

Korzyści mogą być jeszcze większe jeżeli system zostanie wsparty poprzez ogniwa fotowoltaiczne, a pompa ciepła zostanie wykorzystana, nie tylko do ogrzania domu, ale również do podgrzewania wody użytkowej.

Nasze pompy, osiągają wysoką efektywność nawet do 4,5 COP

Wartość COP wyrażana w jednostkach liczbowych oznacza stosunek mocy uzyskanej, do mocy pobranej w celu odzyskania energii. Innymi słowy, jeżeli jednostka COP ma wartość 3 oznacza to, że urządzenie wytworzyło 3 razy więcej energii niż samo jej zużyło.

 

 

MASZ PYTANIA:

ZADZWOŃ TEL.880 321 114 LUB

NAPISZ biuro@wirowent.pl

potrzebujesz kalkulacji bezpłatnej TWOJEJ instalacji napisz lub zadzwoń.

 

 

 

 

 

Facebook